WLM Wim Langeveld Machines Uithoorn

Reinigingsmiddel F450

  Heavy duty reiniger  
       
  Eigenschappen:    
  F-450 is een vloeibaar sterk alkalisch reinigingsmiddel geschikt voor gebruik in hoge- en lagedruk apparatuur, schrobmachines en schrobautomaten. F-450 is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en ontvetten van sterk vervuilde oppervlakten. F-450 reinigt oppervlakten die met olie en vet zijn vervuild. F-450 is uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van motoren. F-450 kan ook ingezet worden voor het verwijderen van roet en brandschades.
       
  Gebruiksaanwijzing:    
  Afhankelijk van de aard en de mate van de vervuiling doseren tot 1:50 voor normaal vervuilde vloeren, tot 1:30 voor sterk vervuilde vloeren.
Naspoelen met ruim schoon water.
     
  Technische gegevens:  
  Kleur : transparant
Geur : geen
Viscositeit : dun vloeibaar
PH : 13
Opslag : vorstvrij
Verpakking : 1, 5, 10 en 25 liter
 
 
  Veiligheidsinformatie:    
  R zinnen, 35: veroorzaakt ernstige brandwonden.
S zinnen, 1/2 - 26- 37/39.
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Symbool C, bevat KALILOOG.